Fusieplannen Gooi nu ook officieel van de baan

Vandaag, 21 november 2018, vijf jaar nadat de provincie Noord-Holland startte met de pogingen om een einde te maken aan de zelfstandigheid van goed werkende gemeenten in het Gooi, wordt de arhi-procedure officieel gestaakt. Het was al heel lang een kansloze missie. Vooral de keuze om tot drie gemeenten te komen was een foute afslag. Het argument daarvoor was dat een grote Gooi-gemeente een brug te ver was; maar op de drie gemeenten-oplossing zat geen enkel Goois dorp te wachten. Met nauwelijks verholen weerzin laat Noord-Holland nu weten dat ze gerekend hadden op meer macht in de nieuwe beleidsregels van de minister van BZK, Kajsa Ollongren. Die verwachting kende ik en het was voor mij reden om vorige maand het landelijke congres van D66 te vragen om uit te spreken dat draagvlak wel voldoende geborgd moest zijn. Dat lukte (bijna unaniem) maar achteraf was het overbodig, want draagvlak is met het concept-beleidskader wat nu bij de VNG en de provincies ligt, meer dan uitstekend gewaarborgd.

Op dit soort momenten kun je zien dat de democratie, waar vaak op wordt gemopperd, vaak ook gewoon werkt. Minister Ollongren heeft het signaal van de kiezer, die bij de laatste verkiezingen massaal koos voor partijen die tegen fuseren waren, goed opgepikt. Het benadrukken van draagvlak past overigens bij haar visie; eerder stuurde ze de provincie Limburg al terug naar de tekentafel, nadat die Landgraaf bij Heerlen wilde vegen. Ook die fusie is definitief van de baan. Het rijk pompt 43 miljoen in regionale samenwerking tussen de Parkstad regiogemeenten, die gewoon zelfstandig kunnen doorfunctioneren.

Nu is wel het moment gekomen om grondig te kijken hoe Gooise gemeenten nog beter (en transparanter) kunnen gaan samenwerken. Ambitie genoeg: het Gooi wil de eerste klimaatneutrale regio van Nederland worden. En nieuwe uitdagingen liggen er ook, zoals de nieuwe omgevingswet die de planologie van gemeenten op de kop zet. Onlangs opperde prof. mr. dr. Douwe Jan Elzinga (ik verzamel zelf badeendjes maar voor hem waren academische titels blijkbaar de beste optie) in het blad Binnenlands bestuur een interessante gedachte: probeer de federatie van gemeenten als vorm om intensief samen te werken. Misschien dat de colleges en gemeenteraden in de Gooise gemeenten daarover binnenkort van gedachten kunnen wisselen?